Membrány

Membrány TopStone EP31

Polyuretanoepoxidová stěrka, nátěr, membrána. Flexibilní povrchová úprava s ideálním přilnutím na penetraci TopStone nebo křemičité písky.

Membrány TopStone PU31

TopStone PU31 je hydroizolace podkladu, hydroizolační membrána. Chrání proti průsaku vlhkosti nebo jiných látek do podkladu.