Průmysl - výrobní a skladové prostory

Řez povrchu:

epoxidová litá hladká stěrka TopStone

Využití:

 • povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, obytných prostor, garáží, šaten apod.

Výhody:

 • jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné mechanické vlastnosti, barevnost dle RAL, vodotěsnost, nastavitelná spotřeba

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby nebo bez zubů, 

 • TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tímto dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

 

Řez povrchu:

epoxidový protiskluzný povrch TopStone

Využití:

 • povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, garáží bytových a obchodních domů, rampy, v interiéru kde se předpokládá mokrý provoz.

Výhody:

 • výborná mechanická odolnost, nastavitelná míra protiskluzu dle frakce písku, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost, snadná údržba, rychlá realizace.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem, 
 • po vytvrzení vymést přebytečný písek, přebrousit a plochu vysát, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, ocelovým hladítkem bez zubů, 

 • TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty

Řez povrchu:

epoxidový hladký nátěr TopStone

Využití:

 • povrchová úprava do příručních skladů, technických místností, sklepů, garáží rodinných domů a všeobecně do prostor s menší mechanickou zátěží.

Výhody:

 • jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné mechanické vlastnosti, barevnost dle ral, vodotěsnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP11 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, 

 • TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

 

Řez povrchu:

epoxidový strukturovaný nátěr topstone

Využití:

 • finální povrchová úprava určená do prostorů s menší mechanickou zátěží např. sklepy, technické místnosti, strojovny, dna výtahových šachet, garáže rodinných domů, schodiště, kabelové prostory, dopravní značení apod.

Výhody:

 • mechanická odolnost, dobrá odolnost vůči chemikáliím, snadná údržba, bezprašnost, estetický vzhled-struktura pomerančové kůry, snadná aplikace, barevnost dle RAL, aplikace i na stěny, obnovitelnost nátěru, vodotěsnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP12, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat velurovým nebo strukturovacím válečkem, 

 • TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Řez povrchu:

epoxidový strukturovaný nátěr stěn topstone

Využití:

 • nátěr stěn např. WC, koupelny, technické místnosti, chodby, výrobní haly, garáže bytových a obchodních domů apod.

Výhody:

 • bezprašný povrch, estetický vzhled, výběr z odstínů dle RAL, dobrá chemická a mechanická odolnost, jednoduchá aplikace, čištění povrchu, výborná kryvost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02),
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP12, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr velurovým nebo strukturovacím válečkem, 

 • TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

 

 

Řez povrchu:

epoxidový protiskluzný nátěr

Využití:

 • finální povrchová úprava určená pro sklepy, technické místnosti, strojovny, dna výtahových šachet, garáže rodinných domů, schodiště apod.

Výhody:

 • mechanická odolnost, bezprašnost, bezpečný protiskluzný povrch, snadná aplikace, barevnost dle RAL, dobrá odolnost vůči chemikáliím, vodotěsnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP12 s přidáním křemičitého písku frakce 0,1 – 0,3 mm, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat velurovým nebo strukturovacím válečkem, 

 • TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

 

Řez povrchu:

epoxidový penetrační protiprašný nátěr topstone

Využití:

 • povrchová úprava určená tam kde je požadována pouze bezprašnost povrchu, do míst s menší mechanickou zátěží např. nátěry v systému zdvojených podlah, podlahy sklepů, technické místnosti, provozy se zvýšenou prašností např. výroba nábytku a všeobecně do prostor s nižšími nároky na estetiku.

Výhody:

 • bezprašnost, čirý-lehce nažloutlý vzhled, rychlá a jednoduchá aplikace, obnovitelnost povrchu, čištění povrchu, nízké náklady.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) čirou nebo podbarvenou tekutými pigmenty TopStone (cca 3% na celé balení),
 • důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP01, EP02 nebo varianty EKO, pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 
 • takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. velurovým nebo nylonovým válečkem.

 

Řez povrchu:

epoxidový protichemický nátěr topstone

Využití:

 • všude kde je požadována zvýšená chemická odolnost. Nátěr ocelových i betonových konstrukcí. Např. chemický průmysl ,havarijní jímky, sklady chemikálií, autoservisy, výrobní haly apod., exteriér i interiér.

Výhody:

 • zvýšená chemická odolnost, možná realizace v protiskluzné úpravě, nátěr vodorovných i svislých ploch, mechanická odolnost, snadná údržba, jednoduchá aplikace. Ocelové konstrukce není nutné penetrovat, aplikuje se ihned nátěr.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo arianty EKO) čirou nebo podbarvenou pigmenty TopStone dle RAL (cca 3% na balení A + B), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat dva nátěry TopStone EP41, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP41 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 20-ti minut při 20°C vhodnou technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat velurovým nebo strukturovacím válečkem, 

 • TopStone EP41 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Řez povrchu:

vyrovnání podkladu tzv. penetračním záškrabem topstone

Využití:

 • celoplošné vyrovnání podkladu v tl.do 2,0 mm, tam kde není možné použít vyrovnávací cementové stěrky. Vyrovnání pod epoxidy a polyuretany.

Výhody:

 • aplikace v menších tloušťkách, uzavření a vyrovnání mírně nerovného podkladu, 
 • mechanická odolnost, jednoduchá aplikace.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) smíchanou s křemičitým pískem v maximálním poměru 1 : 1,
 • aplikovat ocelovým hladítkem bez zubů.

 

Řez povrchu:

vyrovnání podkladu plastbetonem topstone

Využití:

 • zapravení děr, vyrovnání podkladu, vyplnění kapes okolo objektové dilatace, opravy dilatačních spár, fabiony atd., ideální řešení pro údržbu či správu budovy.

Výhody:

 • vysoká mechanická odolnost, nastavitelná tloušťka, pevnost v tlaku, rychlé obnovení povrchu, možnost spádování, jednoduchá aplikace.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • do živé penetrace aplikovat TopStone Plastbeton, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat složky A, B a C TopStone Plastbeton pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. hladítkem bez zubů.