Parking

Řez povrchu:

Využití:

 • patrové garáže obchodních a bytových domů v interiéru a dále všude kde bude požadavek na překlenování statických trhlin v podkladu. Membrána překlenuje statické trhliny.

Výhody:

 • překlenutí statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická odolnost, protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
 • na vytvrzenou penetraci aplikovat polyuretanoepoxidovou membránu TopStone EP31,

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP31   pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby,

 • na vytvrzený povrch TopStone EP31 aplikovat nátěr TopStone EP12 s přidáním křemičitého písku,
 • TopStone EP31 a EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Řez povrchu:

skladba povrchu Parking

Využití:

 • patrové garáže obchodních a bytových domů v interiéru a dále všude kde bude požadavek na překlenování dynamických i statických trhlin v podkladu.

Výhody:

 • překlenutí dynamických i statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická odolnost, protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem,
 • po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát, 
 • na křemičitý písek aplikovat polyuretanovou membránu TopStone PU31,
  - důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat složky A, B a C TopStone PU31 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
  - takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. hladítkem bez zubů i se zuby, 
 • na vytvrzenou vrstvu TopStone PU31 aplikovat TopStone EP11 s křemičitým pískem, 
 • TopStone EP11 a PU31 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

 

Řez povrchu:

Využití:

 • rampy v garážích/interiér a dále všude kde bude požadavek na překlenování dynamických i statických trhlin v podkladu. Membrána překlenuje statické a dynamické trhliny.

Výhody:

 • překlenutí dynamických i statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická odolnost, protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.

Popis aplikace.

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem, 
 • po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát, 
 • na křemičitý písek aplikovat polyuretanovou membránu TopStone Pu31, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A, B a C TopStone PU31 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. hladítkem bez zubů i se zuby, 

 • na vytvrzenou vrstvu TopStone PU31 aplikovat TopStone EP11 nebo EP31, 
 • do živé vrstvy TopStone EP11 nebo EP31 provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem, 
 • po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát, 
 • na křemičitý písek aplikovat TopStone EP11, 
 • TopStone EP11 a PU31 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.