Design

tloušťka cca 1 - 3 mm

Řez povrchu:

epoxidová litá hladká stěrka posypaná barevnými chipsy

Využití:

 • povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, obytných prostor, garáží, škol, školek a všude kde jsou kladeny vyšší nároky na estetiku. 

Výhody:

 • jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné mechanické vlastnosti, barevnost dle RAL, vodotěsnost, nastavitelná spotřeba stěrky, výjimečný vzhled-kombinace chipsů.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo  arianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut/EP11 a 45-ti minut/EP11 PLUS při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby nebo bez zubů, 

 • provést vsyp barevnými chipsy do "živé" stěrky EP11/ EP11 Plus, 
 • cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22, (nátěr válečkem), 
 • TopStone EP11, EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

s nastavitelnou mírou protiskluzu, tl. cca  1- 3 mm.

Řez povrchu:

epoxidový povrch prosypaný barevným křemičitým pískem topstone

Využití:

 • povrchová úprava vhodná do: kuchyní ve školních jídelnách, zdravotnických zařízení, výrobních závodů, výstavních sálů, muzeí, galerií, chodeb, garáží, stavebnin apod.

Výhody:

 • estetický povrch, mechanická odolnost, nastavitelná míru protiskluzu, teplotní odolnost, snadné čištění povrchu, pevnost, dobrá chemická odolnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) podbarvenou v odstínu barevného písku, do živé penetrační vrstvy provézt celoplošný zásyp suchým barevným křemičitým pískem, 
 • po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP21 nebo EP22 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut, 

- takto připravený materiál zpracovat do 20-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem bez zubů, 

 • TopStone EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch.

Řez povrchu:

epoxidová litá hladká kreativní stěrka topstone

Využití:

 • určená do prostor s vyššími nároky na estetiku např. kanceláře, obytné prostory, chodby, zasedací místnosti, showroomy, televizní studia, apod.

Výhody:

 • jedinečný vzhled imitující mramor, kombinace dvou vybraných odstínů dle RAL, dobrá mechanická a chemická odolnost, matný povrch

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11 nebo EP11 PLUS, 
 • připravený materiál TopStone EP11 zpracovat do 30-ti minut a TopStone EP11 PLUS do 45-ti minut při 20°C vhodnou technologií, ocelovým hladítkem bez zubů, 
 • návod na realizaci kreativního povrchu: (dvě barvy aplikovat ve spotřebě 2-3kg), současně si namíchat obě barvy a současně je aplikovat na dokonale vytvrdnutý zapenetrovaný povrch TopStone ocelovým hladítkem bez zubů a vytvářet směs barev, dle četnosti tahů hladítkem volit kontrast mezi barvami, provádět buď vodorovné tahy nebo tahy do oblouku, 
 • cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací polyuretanový čirý lak TopStone PU21 (nátěr velurovým válečkem), 
 • TopStone EP11, EP11 PLUS a PU21 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch.

tloušťka cca 1 - 3 mm.

Řez povrchu:

topstone epoxidová litá hladká stěrka překrytá tapetou

Využití:

 • určená do prostor s vyššími nároky na estetiku, zalití dekorativních prvků jako jsou tapety, loga apod. Vhodné pro kanceláře, obytné prostory, obchodní jednotky, chodby, showroomy, zasedací místnosti apod.

Výhody:

 • jedinečný vzhled podle zvolené tapety, dobrá mechanická a chemická odolnost.

Popis aplikace:

 • na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO), 
 • na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11, 

- důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11 pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

- takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby nebo bez zubů, 

 • aplikace vhodné tapety (doporučujeme vždy otestovat kompatibilitu s hmotami TopStone), 
 • cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22 (nátěr velurovým válečkem nebo aplikovat zubovou stěrkou), 
 • TopStone EP11, EP11 PLUS, EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Řez povrchu:

topstone ep22 granucol

Využití:

 • finální barevná povrchová úprava s ideálním přilnutím na probarvené penetrace TopStone.

Výhody:

 • jedinečný design
 • výběr z několika odstínů
 • dobré mechanické vlastnosti
 • dobrá chemická odolnost
 • vodotěsnost
 • snadné čištění finálního povrchu
 • pololesklý povrch

Popis aplikace:

 • na vytvrzenou barvenou penetraci TopStone EP01, EP02 a varianty EKO aplikujte níže popsanou technologií TopStone EP22 Granucol,
 • příprava nářadí: nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, ocelové hladítko s pilovitým zubem, odvzdušňovací válec,

- důkladně promíchat obě složky A a B TopStone EP22 Granucol pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

- doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat,

- následuje opatrné vmíchání složky C a opakuje se promísení celé směsi. Na jedno míchání zpracujte vždy celý pytel plniva (složky C). Jelikož jde o ruční aplikaci nemusí dojít k dokonalé dispergaci plniva ve hmotě a na výsledném povrchu se mohou vyskytovat místa s vyšší koncentrací jednoho odstínu plniva.

- pro docílení stejného odstínu povrchu používejte plnivo stejné výrobní šarže,

- takto připravený materiál ihned zpracovat, nejpozději do 15-ti minut při 20°C ocelovým hladítkem s pilovitým zubem,

- vyhněte se časovým prodlevám, které mohou způsobit sedimentaci plniva a s tím spojený nejednotný povrch, odvzdušnění stěrky odvzdušňovacím válcem s kovovými hroty v polovině doby zpracovatelnosti,

 • TopStone EP22 Granucol aplikovat při stoupající teplotě, snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.